peace talks


Anakpawis Rep. Ayik Casilao delivering his privilege speech pushing for the resumption of GRP-NDFP Peace Talks.

Sigaw ng masang Anakpawis, ituloy ang GRP-NDFP Peace Talks!

Sigaw ng masang Anakpawis, ituloy ang GRP-NDFP Peace Talks! Privilege Speech ni Representative Ariel B. Casilao Anakpawis Party-list Pebrero 13, 2016 Honorable Speaker, mga kasamang mambabatas, pagbati ng kapayapaan at hustisyang panlipunan! “Kayong mga sundalo…