Neri Colmenares, Fighter ng Masang Anakpawis

Neri Colmenares, Fighter ng Bayan

faad4066cfff1efcaf2bd5dcae79e6a1ef3d4eba9db8fb62cb6b547ec36352e7_full

 

12983420_1026522427385484_7709099308412593576_o

 

ec58b623fa06c9bca0e2266c6cc0ce43f0333818fd122bec99dc54d36d43231e_full

 

31434ba54696cf51ec30143cda62ceb7bfca384efdca5665f267512ee7f848b7_full

 

223255a331e264adde8758a59aee901f47734eddc94d2b7b0296d8674871a838_full

 

 

5cbf23d4af53b9094579aa72450bb21641e44e6b96ff54599ae43b778ade6474_full

 

ae0aed287b9c13040997e84031d0854605ea0e8281be5393a213af71913f6734_full

 

f0f3b69c2a0edf4eec5237cf6dd17379e70be8bda5009d3aad30cc2b3880f2e0_full

 

#FighterNgBayan Neri Colmenares kasama ng Masang Anakpawis sa Pakikibaka!

#FighterNgBayan Neri Colmenares kasama ang mga Lider ng Anakpawis Partylist sa National Convention, September 27, 2019

#FighterNgBayan Neri Colmenares kasama ang mga Lider ng Anakpawis Partylist sa National Convention, September 27, 2019

#FighterNgBayan Neri Colmenares kasama ang mga Lider ng Anakpawis Partylist sa National Convention, September 27, 2015

#FighterNgBayan Neri Colmenares kasama ang mga Lider ng Anakpawis Partylist sa National Convention, September 27, 2015


Kasama ang #52Anakpawis Party-list #VoteColmenares contingent o paghatid sa #FighterNgBayan Neri Colmenares sa #GP2016 Proclamation Rally, Plaza Miranda, Manila.

Kasama ang #52Anakpawis Party-list #VoteColmenares contingent o paghatid sa #FighterNgBayan Neri Colmenares sa #GP2016 Proclamation Rally, Plaza Miranda, Manila.

Kasama ang #52Anakpawis Party-list #VoteColmenares contingent o paghatid sa #FighterNgBayan Neri Colmenares sa #GP2016 Proclamation Rally, Plaza Miranda, Manila.

Kasama ang #52Anakpawis Party-list #VoteColmenares contingent o paghatid sa #FighterNgBayan Neri Colmenares sa #GP2016 Proclamation Rally, Plaza Miranda, Manila.

Kasama ang #52Anakpawis Party-list #VoteColmenares contingent o paghatid sa #FighterNgBayan Neri Colmenares sa #GP2016 Proclamation Rally, Plaza Miranda, Manila.

Kasama ang #52Anakpawis Party-list #VoteColmenares contingent o paghatid sa #FighterNgBayan Neri Colmenares sa #GP2016 Proclamation Rally, Plaza Miranda, Manila.

Kasama ang #52Anakpawis Party-list #VoteColmenares contingent o paghatid sa #FighterNgBayan Neri Colmenares sa #GP2016 Proclamation Rally, Plaza Miranda, Manila.

Kasama ang #52Anakpawis Party-list #VoteColmenares contingent o paghatid sa #FighterNgBayan Neri Colmenares sa #GP2016 Proclamation Rally, Plaza Miranda, Manila.

Kasama ang #52Anakpawis Party-list #VoteColmenares contingent o paghatid sa #FighterNgBayan Neri Colmenares sa #GP2016 Proclamation Rally, Plaza Miranda, Manila.

Kasama ang #52Anakpawis Party-list #VoteColmenares contingent o paghatid sa #FighterNgBayan Neri Colmenares sa #GP2016 Proclamation Rally, Plaza Miranda, Manila.


Ikinakampanya ng #52Anakpawis ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.

Ikinakampanya ng #52Anakpawis ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.

Ikinakampanya ni #52Anakpawis National President at Second Nominee Ka Paeng Mariano ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.

Ikinakampanya ni #52Anakpawis National President at Second Nominee Ka Paeng Mariano ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.

Ikinakampanya ni #52Anakpawis Rep. Ka Pando Hicap ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.

Ikinakampanya ni #52Anakpawis Rep. Ka Pando Hicap ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.

Ikinakampanya ni #52Anakpawis Rep. Ka Pando Hicap ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.

Ikinakampanya ni #52Anakpawis Rep. Ka Pando Hicap ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.

Ikinakampanya ni #52Anakpawis National Vice-President at First Nominee Ariel "Ka Ayik" Casilao ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.

Ikinakampanya ni #52Anakpawis National Vice-President at First Nominee Ariel “Ka Ayik” Casilao ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.

Ikinakampanya ng masang kasapian ng #52Anakpawis ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.

Ikinakampanya ng masang kasapian ng #52Anakpawis ang #FighterNgBayan Neri Colmenares sa mga sorties, MPTs, motorcade, rallies at iba pang aktibidad mula noong simula ng kampanya.


#52Anakpawis #PartylistNgMasa #KakampiNgMaralita #VoteColmenares Ang #FighterNgBayan

#52Anakpawis #PartylistNgMasa #KakampiNgMaralita #VoteColmenares Ang #FighterNgBayan